Warunki korzystania

Warunki korzystania

Ta strona internetowa została utworzona przez spółkę Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (w tekście dalej, jako „Sobi“). Spółka Sobi udostępnia tę stronę internetową łącznie z informacją i materiałami dostępnymi na tej stronie pod warunkiem, że Wy, jako użytkownicy przyjmiecie te Warunki użytkowania. Dostępem albo korzystaniem z tej strony internetowej potwierdzacie, że przeczytaliście, zrozumieliście i zgadzacie się z tymi Warunkami użytkowania.

 

Rezygnacja z odpowiedzialności

Informacje i materiały na tej stronie internetowej są udostępnione tylko do użytku ogólnego. Jakiekolwiek informacje medyczne służą tylko do celów informacyjnych i nie zastępują porady lekarskiej albo innych pracowników służby zdrowia. Mimo to, że spółka Sobi dokłada odpowiednich starań do tego, aby zapewnić dokładność, kompletność i aktualność informacji i materiałów na tej stronie internetowej, to jednak nie udziela żadnych deklaracji, ani nie daje gwarancji (dosłownie ani domyślnie) na dokładność, kompletność albo aktualność informacji. Prosimy przyjąć do wiadomości i zgodzić się z tym, że przyjmujecie pełną odpowiedzialność za korzystanie z tej strony internetowej. Spółka Sobi w maksymalnym zakresie dopuszczonym przez przepisy prawne wiążąco zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, będące konsekwencją albo inne osobiste szkody, straty albo obrażenia ciała wynikające z korzystania, niemożliwości skorzystania albo polegania na jakiejkolwiek takiej informacji albo materiałach. Spółka Sobi może kiedykolwiek i bez wcześniejszego uprzedzenia zmienić informacje i materiały zamieszczone na tej stronie internetowej.

 

Hipertekstowe odsyłacze

Ta strona internetowa może zawierać odsyłacze do innych niezależnych stron internetowych administrowanych przez trzecie strony, nad którymi Sobi nie a żadnej kontroli. Jakiekolwiek odsyłacze są udostępniane jako usługa naszym odwiedzającym, a spółka Sobi nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść takich stron internetowych trzecich stron. Przełączanie i odwiedzanie innych stron internetowych za pośrednictwem strony internetowej spółki Sobi jest więc wyłącznie na Wasze własne ryzyko.

 

Prawa autorskie

Cała treść na tej stronie internetowej (włącznie i bez ograniczenia, teksty, fotografie i wykresy) jest chroniona prawami autorskimi i jest wyłączną własnością spółki Sobi albo jej licencjodawców. Dostęp do, kopiowanie i pobieranie informacji i materiałów jest możliwe tylko do Waszych własnych, niekomercyjnych celów. Jakiekolwiek inne wykorzystanie razem, ale nie wyłącznie, reprodukowanie, zmiany, dystrybuowanie, przenoszenie albo sprzedaż, udzielanie licencji albo publikowanie jakichkolwiek informacji albo materiałów z tej strony internetowej w całości albo częściowo jest wiążąco wzbronione.

 

Znaki ochronne

Wszystkie znaki ochronne, loga i organizacja obiektów na stronie internetowej są rejestrowanymi albo nie rejestrowanymi znakami ochronnymi i wyłączną własnością spółki Sobi, jej licencjodawców albo innych stron trzecich. Zabrania się korzystania, pobierania, kopiowania albo dystrybuowania jakichkolwiek znaków ochronnych, logów i organizacji obiektów w jakiejkolwiek formie bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

 

 

Cookies

Ta strona internetowa wykorzystuje cookies do umożliwienia gromadzenia spółce Sobi informacji o korzystaniu ze stron internetowych przez użytkownika. Cookies są małymi plikami informacji zapisanymi w pamięci przeglądarki użytkownika. Spółka Sobi nie korzysta z cookies do żadnych innych celów, niż te, które są wymienione w części Zastosowanie cookies. Przeczytajcie więcej o naszym Zastosowaniu cookies na tej stronie internetowej.

Media reports

Back to site