Apelacja

Apelacja

Niniejsza strona internetowa ma charakter jedynie informacyjny i stworzona została w celach edukacyjnych. W związku z tym niniejsza strona internetowa nie może udzielać odpowiedzi na pytania, którą mogą pojawić się w związku z przebiegiem choroby, a zawartość tej strony internetowej nie może zastąpić indywidualnej konsultacji, dokładnego badania wykonanego przez lekarza, farmaceutę lub innego pracownika służby zdrowia. Niniejsza strona internetowa ma na celu przekazywanie rzetelnych i prawdziwych informacji, ale nie ponosi odpowiedzialności za ponadczasowość, aktualność i kompletność tych informacji. Administrator niniejszej strony internetowej zastrzega sobie prawo do modyfikacji jej zawartości w dowolnym momencie oraz w dowolny sposób bez żadnych ograniczeń. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie mogą zostać uznane za zobowiązujące. 

Media reports

Back to site